.

Sagantaawwan Leenjii Fi Barumsaa Kolleejjiichaan Kennamaa Jiran Ilaalchisee

  •         Sagantaa Dippiloomaa
  •       Sagantaa Sartifikeetii Ol’aanaa
  •       Sagantaa Leenjii gaggeessummaa (hoggansaa)
  •       Sagantaa leenjii Poolisii Idilee
  •       Sagantaa leenjii ogummaa poolisii adda addaa tii.
Go to top