.

Foormii qondaaltotni fi Miseensotni poolisii Oromiyaa kaadhimamaa ergama UN( United Nation Peace Keeping) Ta'an qormaata Yemmuu darban guutan.

Download

Go to top